BETON

W sieci naszych zakładów produkcyjnych znajdują się następujące betony :

• betony zwykłe towarowe
• betony specjalne
• betony posadzkowe
• betony hydrotechniczne
• drogowo-mostowe
• betony wysokiej wytrzymałości (BWW)
• podsypki
• stabilizacje
• podbudowy

Wysoką jakość oferowanego przez nas betonu gwarantuje zastosowanie najwyższej jakości surowców. Nad jakością produkowanej mieszanki betonowej czuwa zakładowe laboratorium betonu. Kontrola obejmuje m.in. badania surowców, parametrów świeżej mieszanki oraz betonu stwardniałego. Produkcja odbywa się na nowoczesnych skomputeryzowanych węzłach.Nasze zakłady wyposażone są w urządzenia grzewcze firm Creon, co umożliwia dostawy ciepłego betonu w temperaturach powietrza do -15°C.
Nasza firma dba o ochronę środowiska i dlatego zakłady produkcyjne wyposażone są w stanowiska do mycia sprzętu oraz urządzenia do recyklingu betonu. (zdjęcie recyklingu) Każda dostawa betonu zaopatrzona jest w komputerowy wydruk WZ zawierający dane potwierdzające zgodność dostawy z zamówieniem oraz skład surowcowy mieszanki. Nasze betony produkujemy z kwalifikowanych krajowych surowców: cementu z Cementowni Lafarge Kujawy , Ożarów, kruszyw z Lafarge Kryszywa i Beton, Cemex, Transfer, Tran żwir, Kruszywa Polskie . Domieszki do betonu pochodzą z firm: STACHEMA POLSKA ORAZ CHRYSO POLSKA. Na nasze produkty wystawiamy deklaracje zgodności.