Laboratorium

Zakładowe Laboratorium Betonów.​

Nasze Zakładowe nadzoruje proces produkcji na wszystkich jego etapach. Począwszy od kontroli
materiałów do produkcji betonów takich jak kruszywa, cementy i dodatki mineralne.
Zadaniem naszego laboratorium jest również badanie właściwości zarówno świeżych mieszanek
betonowych dostarczanych naszym Klientom oraz pełny zakres badań betonów stwardniałych.
Badania wykonujemy zarówno w naszym zakładowym laboratorium jak i za pośrednictwem
mobilnego laboratorium na budowach.
Poniżej przedstawiamy zakres wykonywanych przez nas badań.

Badanie mieszanki betonowej - Metoda badania :

• Pobieranie próbek – PN-EN 12350-1
• Badanie konsystencji betonu metodą opadu stożka – PN-EN 12350-2
• Badanie konsystencji betonu metodą Ve-Be – PN-EN 12350-3
• Badanie konsystencji betonu metodą oznaczenia stopnia zagęszczenia – PN-EN 12350-4
• Badanie konsystencji betonu metodą stolika rozpływowego – PN-EN 12350-5
• Gęstość mieszanki betonowej – PN-EN 12350-6
• Badanie pozornej zawartości powietrza w mieszance betonowej – PN-EN 12350-7

Badania betonów - Metoda badania :

• Wytrzymałość na zginanie próbek do badania – PN-EN 12390-5
• Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań – PN-EN 12390-6
• Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie – PN-EN 12390-3
• Badanie nasiąkliwości betonu – PN-B-06250
• Badanie mrozoodporności betonu F50 – PN-B-06250
• Badanie mrozoodporności betonu F100 – PN-B-06250
• Badanie mrozoodporności betonu F150 – PN-B-06250
• Badanie mrozoodporności betonu F200 – PN-B-06250
• Badanie wodoprzepuszczalności betonu W6 – PN-B-06250
• Badanie wodoprzepuszczalności betonu W8 – PN-B-06250
• Badanie wodoprzepuszczalności betonu W10 – PN-B-06250
• Badanie wodoprzepuszczalności betonu W12 – PN-B-06250
• Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem – PN-EN 12390-8